TERUG NAAR ALLE BLOGS

Een effectieve social media strategie: zo pak je het aan!
13 december 2021 
10 min. leestijd

Een effectieve social media strategie: zo pak je het aan!

Zet jij social media al in met een duidelijke gedachte, een plan van aanpak? Of ben je nog op zoek naar een aanpak en strategie die echt werkt? In deze blog vertel ik je de basisstappen die je moet nemen om een social media strategie op te stellen. Een aanpak die ervoor gaat zorgen dat jij je doelen bereikt! 

 Waarom een social media strategie belangrijker is dan ooit

Er is veel gebeurd op de social media platformen afgelopen twee jaar. Tijdens corona werden en worden social media platformen volop gebruikt: zowel voor entertainment als voor communicatie. Toen de eerste lockdown voorbij was gingen we met z’n allen weer meer buitenshuis ondernemen en was er weer meer ruimte (gelukkig!) voor persoonlijk contact. Dus weer naar restaurants, naar concerten, naar sportwedstrijden... En dat zag je direct terug in het gebruik en in de soort berichten op social media. En nu we (eind november 2021) weer een periode van strenge maatregelen in gaan, zal ook die verandering weer terug te zien zijn op social media. Oftewel: social media gebruik is aan verandering onderhevig. Juist daarom is het zo belangrijk om een social mediastrategie te hebben, zodat je mee kunt veren en aan kunt passen als dat nodig is. 

Gewoon zo nu en dan wat plaatsen op sociale media gaat weinig opleveren. Zonder strategie – dus als je niet goed weet wie jouw publiek is en wat je wilt overbrengen, wat jouw belangrijkste boodschappen zijn – gaat het niet werken. De algoritmes zijn te slim en de concurrentie is te hevig.

Want vergis je niet, social media is in één opzicht echt uniek als je het vergelijkt met andere vormen van marketing. Op social media concurreer je namelijk met de hele wereld. Bij traditionele marketing concurreer je met bedrijven die hetzelfde product of dienst leveren. Maar op social media is jouw concurrentie eigenlijk alles en iedereen: met alles wat er in de wereld gebeurt en wat er door bedrijven wordt geplaatst, updates van familie en vrienden, berichten van die leuke influencers die je volgt… En tja, in de nieuwsfeed is het nou eenmaal dringen!  

De kans is groot dat mensen niet gaan reageren op berichten van een bedrijf. Ze reageren veel eerder én meer op berichten van mensen die ze kennen. Een uitdaging dus voor bedrijven – en daarom is een strategie noodzakelijk. Je moet weten wat je doet en hoe je het aan gaat pakken, want anders werkt social media niet. Het kan behoorlijk in de papieren lopen als je elke keer moet betalen voor bereik en engagement.

Hoe belangrijk is content in je social mediastrategie? 

Als je het vanuit een zakelijk oogpunt bekijkt, dan kan je op twee manieren actief zijn op social media. 

 • Proactief: je plaatst berichten om bewustzijn te creëren, gedrag te veranderen etc. 
 • Reactief: denk aan klantenservice, webcare, reageren op anderen.

Beide zijn belangrijk, vooral voor bedrijven die klanten voortdurend via social media benaderen.

Wat is de rol van content in je social mediastrategie?

Als we het hebben over content in het kader van je social mediastrategie, dan gaat het om alles wat jij maakt of beheert en dat je aan een (potentiële) klant wilt laten zien om zijn denken of gedrag te veranderen. Denk aan een video, of een factsheet met tips. Of een e-book dat je hebt gemaakt dat mensen kunnen downloaden op jouw website. Al deze zaken wil je natuurlijk aan de buitenwereld laten zien! Daarvoor zet je social media in: dé manier om informatie te verspreiden. 

En vergis je niet: zo’n e-book of factsheet komt er niet zomaar. Als je echt aan de slag wilt met social media, dan brengt dat kosten met zich mee. Je moet er tijd aan besteden en wellicht investeren in het gebruik of aanschaf van bepaalde tools (bijvoorbeeld grafische/bewerkingsprogramma’s zoals een betaald abonnement van Canva). Voor sommige zaken heb je misschien hulp van externe partijen nodig, bijvoorbeeld een ontwerper of video editor. En realiseer je dat de uren die jij aan social media besteed, ook geld kosten. Je zou in die tijd ook iets anders kunnen doen wat geld oplevert. 

Kosten, hoeveel tijd kan je besteden, wat wil je bereiken… Het is in ieder geval belangrijk dat je goed nadenkt over wat jij wilt met social media. Daar kan een doordachte social media aanpak absoluut mee helpen. Als je de volgende vragen voor jezelf beantwoord ben je al goed op weg! 

#1: Bepaal waarom je sociale media gebruikt

Social media is niet meer weg te denken en voor veel mensen een automatische go-to, maar er is geen enkele verplichting dat je het MOET gebruiken. 

Dus de eerste vraag die je jezelf moet stellen is: waarom zou je überhaupt social media zakelijk gaan inzetten? Wat is de toegevoegde waarde voor mijn bedrijf? Hou altijd voor ogen wat je als bedrijf probeert te bereiken en hoe social media daar een bijdrage aan kan leveren.  

Een voorbeeldje: een social mediastrategie in het onderwijs, bijvoorbeeld voor een MBO school. Verschillende onderdelen van de MBO-onderwijsinstelling hebben diverse social media doelen, dus er kan geen sprake zijn van één strategie. Er moeten meerdere strategieën zijn, maar die moeten wel op elkaar aansluiten. Een paar voorbeelden hoe de MBO school social media kan gebruiken. 

 • Informeren van bedrijven over de mogelijkheden van inzet van studenten voor stages en projecten 
 • Presenteren van je school aan toekomstige studenten en zorgen dat ze jouw school als mogelijkheid meenemen in hun keuze voor een vervolgopleiding 
 • Huidige studenten op de hoogte houden en ze betrokken houden bij de school 
 • Werven van docenten en ondersteunend personeel 
 • Medewerkers betrokken houden en laten zien wat er allemaal gebeurt op school, wat de ontwikkelmogelijkheden zijn 
 • Webcare: wat wordt er over de school gezegd op social media? 

… En dit rijtje is nog niet eens uitputtend 

Maar al deze doelstellingen moeten dus samenvloeien in één, schoolbrede, social mediastrategie.

Voor een bedrijf of organisatie is het niet anders. Je wilt daar zijn waar jouw ideale publiek zich bevindt: of dat nu een klant of toekomstige collega is – en dat zij de actie ondernemen die jij voor ogen hebt.

Als je eenmaal weet waarom je social media wilt gebruiken, kun je beginnen met het bedenken van een goede sociale media strategie.

#2: Bepaal op welk social media platform jouw doelgroep actief is  

Het eerste element van een social mediastrategie is je doelgroep. Wie probeer je te bereiken? Het kan dus zijn dat verschillende doelgroepen op verschillende social mediakanalen actief zijn en dat je dus voor elk social media platform een andere aanpak moet hebben, want je publiek op Instagram zal waarschijnlijk anders zijn dan je doelgroep op LinkedIn

 Social media is dus niet één allesomvattend iets, maar een aantal kanalen die je in kunt zetten, elk met een ander doel, publiek en kansen.

Als je naar het voorbeeldje van de MBO school kijkt, dan kan je dat goed vertalen naar inzet van verschillende social media kanalen. Bedrijven zullen bijvoorbeeld eerder te vinden zijn op LinkedIn, toekomstige studenten zijn daar amper te vinden; die vind je dus eerder op Snapchat, Tiktok en Instagram. Kies voor jouw bedrijf de social medianetwerken waar je belangrijkste doelgroepen te vinden zijn en realiseer je dat niet elke doelgroep even belangrijk is. En op elk social medianetwerk effectief actief zijn, is bijna onmogelijk. 

overzicht van dagelijks gebruik social media vanuit onderzoek NewCom


#3: Stel thema’s vast die jouw product of bedrijf uniek maken  

Is je doelgroep en het bijbehorend social media platform duidelijk? Dan ga je nadenken wat jouw publiek – per platform – graag van jou wil zien en horen. Welke thema’s spreken aan? 

Binnen die thema’s ga je een serie van berichten bedenken die je op social media gaat plaatsen en wat de belangrijkste elementen zijn die je daarin terug wilt laten komen. 

Kies voor vaste rubrieken, dat werkt over het algemeen beter dan losse, willekeurige berichten. Vaste rubrieken geven jouw publiek houvast; ze kennen en herkennen jou daarmee. Daarnaast krijg je snel inzicht welke rubriek werkt en welke niet. 

Uitgangspunt voor het bepalen van een aantal thema’s kan zijn wat jouw bedrijf uniek maakt ten opzichte van je concurrenten.

Laten we nog even terugkijken naar het voorbeeld van de MBO school. Zoals zoveel scholen hebben ze heel veel verhalen te vertellen. Zij kunnen kiezen voor een viertal hoofdthema’s, zoals: 

 • Innovatie in onderwijsaanpak en goede resultaten die daarmee bereikt worden 
 • Hoogwaardige stageplaatsen bij innovatieve en aansprekende bedrijven 
 • Hoge tevredenheid van studenten 
 • Hoge medewerkerstevredenheid 

Als die thema’s duidelijk zijn, dan kijk je welke thema’s het best aansluiten op welk social mediakanaal. 

Deze MBO school zal de hoge medewerkerstevredenheid waarschijnlijk niet als thema op TikTok gebruiken, maar op LinkedIn kan het prima ingezet worden. En de hoge tevredenheid van studenten kan gebruikt worden op Instagram, maar met een iets andere toon ook op Facebook waar waarschijnlijk veel ouders/verzorgers van huidige en toekomstige studenten actief zijn. 

Oftewel: de MBO school gaat dus de thema’s juist inzetten op die social media kanalen waar haar doelgroepen zich bevinden. 

Zo werkt het ook voor jouw bedrijf of organisatie. Nu kan het natuurlijk wel zo zijn dat je niet de menskracht of het budget hebt om op heel veel social mediakanalen te zitten. Dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je te focussen op Facebook, Instagram en LinkedIn omdat dat past bij de capaciteit en het budget dat je beschikbaar hebt. 

Ook in het soort content kan je keuze maken. Je kunt gaan voor een serie video interviews met enthousiaste klanten, maar je kunt ook een aantal leuke foto’s maken in je bedrijf en met een aansprekende tekstuele toelichting laten zien welke mooie projecten er worden uitgevoerd binnen jouw bedrijf. 

Als je deze basis hebt gelegd dan heb je een blauwdruk dat je kunt volgen voor je content/ berichten. Je weet dat je (content) rondom (thema) voor publiek (doelgroep) op (kanaal) wilt maken om (doelstelling) te bereiken zodat je het bedrijf helpt om (doel) te bereiken. 

#4: Versterk je social media aanpak met andere kanalen  

Stel je hebt ervoor gekozen om een serie berichten op LinkedIn te gaan plaatsen waarin je het team voorstelt. Dan is het belangrijk om na te denken over hoe je die berichten nog verder kunt verspreiden. Dat kan natuurlijk door het inzetten van advertenties op social media, maar daar moet je uiteraard wel budget voor hebben. Denk daarom ook breder. 

Vraag je collega’s om de berichten te delen, besteed aandacht in je nieuwsbrief aan het voorstelrondje en roep op om jouw bedrijf te volgen op LinkedIn. Wellicht kan je ook op je andere social media kanalen aankondigen dat het team zich voorstelt op LinkedIn.

Kijk dus via welke kanalen je jouw social media aanpak kunt versterken. Vergeet niet om je medewerkers erbij te betrekken, maak social media echt iets van jullie allemaal. Alle persoonlijke netwerken bij elkaar hebben een vreselijk groot bereik en mensen geloven mensen nou eenmaal eerder dan bedrijven. Dus betrek de collega’s actief bij de social mediastrategie, geef aan wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt doen, en geef hun handvatten om daarmee te kunnen helpen. 

#5: Meet is weten: maak inzichtelijk wat de prestaties zijn van social media 

En natuurlijk ben je benieuwd wat jouw aanpak op social media oplevert: je wilt de prestaties meten. Kijk daarbij naar alle elementen die voor jou het succes bepalen. Eén daarvan is de interactie: hoeveel mensen zien je bericht, vinden het leuk, geven commentaar, delen het. Stel dat je als doel hebt om extra bezoekers op je website te krijgen via social media, dan is dat natuurlijk ook iets wat je nakijkt in Google Analytics. 

Screenshot van google analytics 

Een welgemeend advies: begin altijd met het stellen van doelen. Zonder doelstelling is het namelijk lastig meten: je hebt een standaard nodig om te meten. Alleen op die manier weet je wat werkt en wat niet. Maar hoe doe je dat? Laten we als voorbeeld het aantal bezoekers op je website nemen. Je kunt bijvoorbeeld de afgelopen 3 maanden terugkijken om het gemiddelde per maand aan bezoekers te bepalen en vervolgens tot doel stellen dat je 30% meer bezoekers wilt.  

Data wordt op allerlei manieren verzameld maar jammer genoeg doen veel bedrijven er weinig tot niets mee. Stel dat je een YouTube video hebt gemaakt van 10 minuten en je ziet in de statistieken dat het merendeel van de kijkers na 1 minuut afhaakt. Tja, dan bereik je niet het beoogde resultaat en je zal je dus iets moeten veranderen. Een korte video bijvoorbeeld met direct aan het begin je boodschap. Als je niets doet met de data die jou dit inzicht geeft, dan laat je kansen liggen. 

Meten van resultaten helpt je om te bepalen hoe je berichten op social media het doen. Welke presteren goed en welke minder? Moet je andere onderwerpen kiezen of bepaalde onderwerpen juist uitdiepen, of een ander contenttype inzetten? Zit je wel op het juiste social media platform om jouw volgers te bereiken, of moet je misschien switchen van Facebook naar Instagram? 

Zoals in het begin van deze blog al aangegeven: social media verandert voortdurend. Niet alleen door ontwikkelingen in de wereld, maar ook algoritmes worden aangepast, er komen nieuwe social medial kanalen bij, er komen bijna dagelijks nieuwe functionaliteiten bij…  Kortom: blijf up to date en blijf je social media constant monitoren, bijstellen en optimaliseren. Je social mediastrategie is niet in beton gegoten – je zult er constant mee bezig moeten blijven om de gewenste resultaten te bereiken. 

Luisteren op social media

Tot slot wil ik even stilstaan bij het luisteren op social media. Ja, luisteren en op basis daarvan reageren: helaas wordt dit nog te weinig gedaan. Maar het is echt hartstikke waardevol! Wat wil je publiek, wat zeggen ze over jouw product, dienst of bedrijf. Zorg dat je in contact komt, stel vragen en wees sociaal. Door actief te luisteren op social media en interactie aan te gaan kan je ontzettend veel leren over de mensen die je wilt bereiken, of dat nu (potentiële) klanten zijn of kandidaten voor je vacatures. Natuurlijk is het effect hiervan moeilijk te meten maar het is zeker iets waar je jouw voordeel mee kunt doen. 

Hopelijk kan je met bovenstaande stappen aan de slag om jouw social media aanpak verder te optimaliseren of op te zetten. 

Wil je het nog concreter en praktischer? Dan kan ik je de training ‘opzetten van een social mediastrategie’ van harte aanbevelen! In handige, korte videolessen leer je hoe je voor jouw bedrijf of organisatie eenvoudig een social media aanpak vaststelt. 

 

Veel succes! 

Groeten, Lieneke 

Over de schrijver
Lieneke is oprichter en eigenaar van School for Social Media. Gek van online marketing en de mogelijkheden die het ondernemers en bedrijven biedt. "Ik vind het ontzettend leuk om met bedrijven te sparren over hoe zij meer resultaten uit online kunnen halen. Hoe zet je nu je website, social media etc. in om je bedrijf of organisatie zichtbaar te maken en extra business te genereren.'